EU-Rapportages

De EU-lidstaten moesten uiterlijk 15 oktober 2014 een monitoringsprogramma vaststellen. Vervolgens moeten deze programma's om de zes jaar geactualiseerd worden.

De Europese Commissie beoordeelt voor elke mariene (sub)regio of de ingediende monitoringprogramma’s in hun onderlinge samenhang een passend raamwerk vormen om te voldoen aan de eisen van de KRM. De Noordzee is één van de subregio’s binnen de regio van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

De Europese Commissie stelt de lidstaten binnen zes maanden na ontvangst van de ingediende monitoringprogramma’s op de hoogte van haar bevindingen. De Europese Commissie verstrekt advies over de wijzigingen die zij nodig acht.