Overzicht KRM-meetnetten

Het Informatiehuis Marien heeft een overzicht opgesteld van alle meetnetten die data leveren ten behoeve van de KRM, tot op het niveau van meetmethoden en meetlocaties.

In samenhang met het planningsoverzicht voor de monitoring van de KRM-indicatoren kan dit overzicht initiatieven voor het coördineren of het anderszins efficiënter uitvoeren van KRM-meetnetten ondersteunen.

Het overzicht van de KRM-meetnetten is als Excel-bestand beschikbaar en via e-mail op te vragen bij het IHM (serge.rotteveel@rws.nl).