Planning monitoring indicatoren

Het Informatiehuis Marien heeft een overzicht opgesteld van de planningen die worden gehanteerd in de meetnetten voor het monitoren van de KRM-indicatoren. Dit overzicht is een bijlage bij het KRM-spoorboek.

De planningen bieden inzicht in de monitoringcyclus van de verschillende KRM-indicatoren. Zij kunnen initiatieven voor het coördineren of het anderszins efficiënter uitvoeren van meetnetten ondersteunen.

De planningen zijn als Excel-bestanden beschikbaar en via e-mail op te vragen bij het IHM (serge.rotteveel@rws.nl).