Zesjaarlijkse Actualisering

De KRM bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie hun monitoringprogramma voor hun mariene wateren om de zes jaar, gerekend vanaf de vaststellingstermijn in de richtlijn, toetsen en aanpassen.

De eerstkomende actualisering van het monitoringprogramma - de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, Deel 2 is uiterlijk per 15 oktober 2020 aan de orde. De aangepaste tekst van het monitoringprogramma zal daarna op deze website in de plaats komen van de voorgaande versie, zodat steeds de actuele versie raadpleegbaar is.