Mariene Strategie NL Deel 1

De Mariene Strategie voor het Nederlands deel van de Noordzee bestaat uit drie delen en loopt van 2012 tot 2020. Deel 1 (MS1) bevat: de initiële beoordeling, de goede milieutoestand en de bijbehorende milieudoelen en indicatoren. Deze zijn gerangschikt naar de elf kwalitatief beschrijvende elementen (descriptoren) zoals neergelegd in bijlage 1 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).

Dit document benoemt ook de beleidsopgaven en de prioriteiten voor de kennisprogrammering. Dit regering stelde dit document vast en rapporteerde dit op 15 oktober aan de Europese Commissie.

De Mariene Strategie, Deel 1, met bijbehorende documenten kunt u vinden op de website Rijksoverheid.nl.