Bijpraten over KRM-rapportage

Uiterlijk oktober 2018 moet Nederland aan de Europese Commissie rapporteren over de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1. Het Informatiehuis Marien regelt het proces voor deze EU-rapportage. Joan Staeb en Serge Rotteveel van het IHM (Informatiehuis Marien) vertellen hier meer over.

Serge Rotteveel geeft aan dat vooral het zo realistisch mogelijk invullen van rapportageonderdelen inzicht geeft in de eisen en te volgen aanpak. ‘De hierbij ontstane vragen leggen we vervolgens voor aan Rijkswaterstaat-collega’s die bij de ontwikkeling van het rapportageformat betrokken waren en eventueel vragen bij de EU op de agenda kunnen zetten.’

De inhoud van de uiteindelijke EU-rapportage moet uiteraard aansluiten op de informatie die je in de Nederlandse inspraakdocumenten vindt, legt Rotteveel uit. ‘Dat lukt alleen als we er nu werk van maken. Eind 2017 moet de documentatie voor het inspraakproces namelijk beschikbaar zijn. Dit betekent dat er vooral op de KRM-factsheets (KRM-achtergronddocumenten) aanvullingen nodig zijn. In de komende maanden voeren we samen met de inhoudelijk deskundigen deze wijzigingen door.’

Hij vervolgt: ‘Er zijn onderdelen die Nederland via de gezamenlijke OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic)-assessment rapporteert en waarvoor we alleen een beperkte Nederlandse duiding gaan toevoegen. In een aantal gevallen verwachten we echter dat Nederland zowel de gezamenlijke OSPAR-assessment als een nationale beoordeling gaat rapporteren. Daarnaast zijn er onderdelen die we nationaal rapporteren, omdat er nog geen gezamenlijke aanpak in internationaal verband is ontwikkeld en geaccepteerd. De komende tijd besluiten we definitief hoe we de rapportage gaan vormgeven.’

Voortgang internetportaal

Joan Staeb vertelt over de voortgang van het internetportaal dat hij voor de rapportage heeft laten inrichten. ‘Dit verzamelportaal moet alle informatie gestructureerd samenvoegen, zonder dat de gebruiker direct in het EU-systeem hoeft te werken. Niet alle landen hebben zo’n verzameltool gemaakt. Duitsland bijvoorbeeld heeft aangegeven dit keer volledig handmatig te gaan rapporteren. We rapporteren straks direct vanuit de verzameltool. Eind 2017 willen we de complete rapportage zoveel mogelijk af hebben. In het voorjaar van 2018 verwerken we eventuele aanvullingen. Na het officiële akkoord dienen we de rapportage uiterlijk in oktober 2018 bij de EU in. Het wordt zondermeer een spannende en drukke tijd. We houden u graag op de hoogte.’