IHM bij Waddenoverleg Duitsland Denemarken Nederland

Hoe worden KRM-monitoringsgegevens vanuit het nationale KRM-portaal met webservices geserveerd? Daarover ging de presentatie van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) tijdens het Waddenoverleg Duitsland-Denemarken-Nederland (TMAP). Het IHM was gevraagd mee te denken over de toekomst van de data-uitwisseling.

De drie landen stemmen op basis van het verdrag voor de bescherming van de Waddenzee, de monitoring op de Waddenzee af en maken gezamenlijke milieukwaliteitsrapportages. De Duitse deelstaten presenteerden hun datasystemen en vertelden hoe zij de data via een nationale database rapporteren naar TMAP. Zij lieten zien hoe zij erover denken om moderne technieken zoals INSPIRE-webservices te gebruiken, met de kanttekening dat dit nog niet voor alle (biologie)monitoring lukt.

Herkenbaar verhaal

Het IHM (Informatiehuis Marien) presenteerde namens Nederland hoe KRM-monitoringsgegevens vanuit het nationale KRM-portaal geserveerd worden met webservices. De Duitse collega’s herkenden zich in het verhaal en het probleem dat er geen internationale semantische standaard bestaat. Om deze reden kiest het IHM ervoor om de data in de nationale AQUO-standaard te presenteren. Iedereen is vrij om de data op te halen, maar moet het (voorlopig) zelf naar de eigen semantiek vertalen.

Europese standaard

Tijdens dit Waddenoverleg zijn voorzetten gedaan om de komende tijd (onder meer in INSPIRE-verband) naar één (Engelstalige) Europese standaard voor milieumonitoringsgegevens te streven. Voorlopig gelden nog de oude verdragsafspraken. Het IHM gaat nu samen met RWS (Rijkswaterstaat)-CIV onderzoeken of de laatste problemen van de huidige datalevering alsnog kunnen worden opgelost. Dan zijn de historische data volgens de afspraken ontsloten en kunnen we vervolgens werken aan vernieuwing in de data-uitwisseling.

Tmap-wadden_460px