15 oktober: Dubbelfeest!

Heel veel mensen hebben het afgelopen jaar hard en gestaag gewerkt aan de KRM-rapportage.

Op 15 oktober is de deadline om de rapportage naar de EU te versturen. Die dag zal de officiële verzending van de KRM-rapportage naar Brussel plaatsvinden op een feestelijke bijeenkomst in Den Haag.

Afgelopen half jaar is het Informatiehuis Marien geëvalueerd en vervolgens hebben partijen besloten om de samenwerking te continueren voor de komende vijf jaar. Wij zijn daar erg blij mee, en ook dat het ministerie van Defensie heeft besloten zich aan te sluiten als partner van het IHM. (Informatiehuis Marien) Vanaf 1 september is Ellen Vos van de Dienst der Hydrografie / Koninklijke Marine werkzaam bij het IHM. Op 15 oktober zal op de feestelijke bijeenkomst ook de samenwerkingsovereenkomst Informatiehuis Marien tussen LNV, IenW/RWS (Rijkswaterstaat) en Defensie worden ondertekend.