Informatiehuis Marien rapporteert de toestand van de Noordzee

Met een gezamenlijke druk op de knop heeft Nederland maandag 15 oktober 2018, gerapporteerd over de toestand van de Nederlandse Noordzee. Dit conform de vereisten van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), een alliantie van IenW-RWS (Rijkswaterstaat) en LNV, heeft deze EU-rapportage gecoördineerd.

Voor de KRM is in juni van dit jaar de initiële beoordeling geactualiseerd en officieel vastgesteld. Door velen binnen IenW en LNV is hieraan gewerkt, vaak in samenhang met andere beleidsterreinen zoals het gemeenschappelijk visserijbeleid en Natura2000. De KRM verplicht tot regionale samenwerking, vandaar dat met andere landen rondom de Noord-Oost Atlantische Oceaan, in OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic)-verband is gewerkt aan gezamenlijke indicatoren. Dit heeft geresulteerd in de OSPAR Intermediate Assessment 2017 die een belangrijke basis vormt voor de Nederlandse actualisatie van Mariene Strategie deel 1.

Eenvoudiger rapportages vergelijken

De EU-rapportage omvat, naast het vastgestelde document, een rapportage conform een Europees dataformat. Hierin moeten -veelal tot in detail- alle beoordelingen worden uitgewerkt en verwijzingen naar de gebruikte databestanden worden opgenomen. Voor de EU maakt dit bestand het eenvoudiger om rapportages van verschillende landen te vergelijken en te beoordelen.

Deze rapportage was een complexe taak, waar het IHM (Informatiehuis Marien) een centrale rol in speelde. Maar die niet mogelijk was geweest zonder vele WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving)-ers die bijdragen leverden. Daarom vroeg Serge Rotteveel van het IHM aan alle aanwezigen om op 15 oktober naar voren te komen en samen door een druk op de knop de rapportage in te dienen.