Informatiehuis Marien in expertgroep Noordzeeakkoord

Op 19 juni heeft het Kabinet het Noordzeeakkoord vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Akkoord bevat de afspraken tussen het Rijk en belangenpartijen. Zoals natuur- en milieubeschermingsorganisaties, de visserij-, energie- en zeehavensectorDe afspraken moeten activiteiten en drie transities op de Noordzee met elkaar in balans brengen. Tot en met 2030 en daarna.

Gezonde Noordzee

Het Noordzeeakkoord heet voluit Akkoord voor de Noordzee, extra mijlen voor een gezonde Noordzee. Het doel van het Akkoord is een duurzaam gebruik van de Noordzee. Door het beschermen en herstellen van het mariene ecosysteem.

Illustratieve afbeelding gemaakt door Ricardo van Dijk, bron noordzeeloket.nl

Drie transities

Het Noordzeeakkoord bevat afspraken die drie transities met elkaar in balans brengen:

  • Natuurtransitie: behoud en herstel van ecosysteem en biodiversiteit.
  • Voedseltransitie: rendabele en duurzame visserij inclusief maricultuur (voedselproductie op zee).
  • Energietransitie: duurzame (wind)energie op zee, in overeenstemming met de beide andere transities.

Monitoring en onderzoek

Tijdens de totstandkoming van het Noordzeeakkoord werd duidelijk dat we meer kennis nodig hebben. We willen meer weten over het ecologisch functioneren van de Noordzee. Vooral over soorten die gevoelig zijn of lijken voor een veranderende Noordzee. Veranderingen als gevolg van intensiever gebruik en klimaatverandering.  
 
Om kennis te vergaren voor het Noordzeeakkoord, worden monitoring en onderzoek *) ingezet.

Werkgroep Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming

De werkgroep Monitoring Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS) is opgericht in het kader van het Noordzeeakkoord. De werkgroep zal een monitoring- en onderzoeksprogramma opstellen en daarmee antwoorden geven op de kennisvragen over de Noordzee.

Expertgroep opdracht

Een expertgroep ondersteunt de werkgroep MONS. Dit onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen Marine Research.

De expertgroep heeft de opdracht om een voorstel te schrijven over typering en fasering van monitoring en onderzoek. Dit is noodzakelijk voor natuurherstel en soortenbescherming. In het voorstel komt ook een indicatie van de kosten en de financieringsmogelijkheden voor (extra) monitoring en onderzoek.

Informatiehuis Marien in expertgroep

Het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) maakt deel uit van deze expertgroep. IHM stelt specifieke kennis beschikbaar over datamanagement. Ook maakt IHM (open) data beschikbaar en rapportages toegankelijk. Daarnaast verbindt het programma’s en onderzoeksinstellingen met elkaar.

Meer weten

Wilt u de acties van de expertgroep volgen?
Meld u aan voor de nieuwsbrief van Informatiehuis Marien.

*) De begrippen monitoring en onderzoek worden vaak door elkaar gebruikt. In het algemeen is dit het onderscheid:

  • Monitoring: minder intensief, maar langjarige meetprogramma’s.  
    Bij monitoring gaat het om langjarig volgen van soorten of parameters. Dit is inclusief een goede uitwerking van hoe gegevens te verzamelen. Door de tijdspanne is monitoring gevoelig voor veranderingen in het meetprogramma (trendbreuk).
  • Onderzoek: intensief, met kortdurende meetprogramma’s.  
    Het doel is om fundamentele kennisvragen te beantwoorden en/of causale relaties te achterhalen. Projectmonitoring met een relatief korte periode rekenen we tot onderzoek.