Innovatieprijs voor Automatische Beeldherkenning Klaverbank

Het project 'Automatische Beeldherkenning Klaverbank' heeft met de Innovatiewedstrijd  van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) € 35.000 gewonnen. Op 15 juli 2020 gaven Joël Cuperus en Barbara Schoute van Rijkswaterstaat de winnende pitch. Daarmee hebben zij de jury overtuigd te investeren in automatische beeldherkenning voor de monitoring van bodemleven in de Noordzee.

IenW-Innovatieprijs

Het was de 1e editie van de innovatiewedstrijd van het stimuleringsfonds 'Anders Omgaan met Data'. Alle projecten hebben een link naar de maatschappelijke en beleidsopgaven van het ministerie van IenW.

Project Automatische Beeldherkenning Klaverbank

Nederland rapporteert regelmatig over de staat van de onderwaternatuur op de Noordzee. Bijvoorbeeld voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).

Elke 3 jaar maken we hiervoor videobeelden van het bodemleven. Rijkswaterstaat werkt daarin met het Informatiehuis Marien, samen met Wageningen Marine Research, aan het project Automatische Beeldherkenning Klaverbank
 
Joël Cuperus (adviseur Marien macrozoöbenthos) van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: ‘We brengen het onderwaterleven op zandbank de Klaverbank in kaart met een onderwaterrobot.’

Barbara Schoute (programmamanager Informatiehuis Marien) vult aan: ‘We willen meer weten over de staat van de onderwaternatuur van het Nederlandse deel van de Noordzee. Naast bodemdieren kijken we ook naar bijvoorbeeld vogels, zeezoogdieren, verontreinigende stoffen, zwerfvuil en geluid.

videobeelden bodemsoorten

De videobeelden van onderwaternatuur bekijken we met automatische beeldherkenning. Daarmee tellen we de veelvoorkomende bodemdieren op zandbank de Klaverbank.’

Investeren in kunstmatige intelligentie

Op dit moment analyseren experts de videobeelden van de bodemsoorten op de Klaverbank. Ieder uur videobeeld kost nu 8 tot 10 uur analysetijd.

videobeelden bodemsoorten analyse expert

Met automatische beeldherkenning - een toepassing van kunstmatige intelligentie – kunnen experts de lange analysesessies overslaan en zich focussen op de bijzondere soorten.

Cuperus: ‘Met deze innovatieve toepassing kunnen we de analysekosten zelfs halveren. Ook kunnen we daardoor de hele meetreeksen snel en goedkoop opnieuw analyseren. Zodat alle ingewonnen data 1-op-1 vergelijkbaar zijn. Handmatig analyseren zou onbetaalbaar zijn.’

Innovatieve videomonitoring voor een duurzame Noordzee

Schoute: ‘Samen met collega’s van Data en Informatie Management (Rijkswaterstaat) hebben we het initiatief genomen om naar innovatieve toepassingen te zoeken om meer te weten te komen over het onderwaterleven.’

Het project bevindt zich op dit moment in de 1e fase, het testen van videomonitoring met automatische beeldherkenning. Informatiehuis Marien wil in 2021-2023 het project als operationeel systeem verder uitwerken door onder andere te kijken naar meer bodemsoorten.

De geldprijs wordt gebruikt om mariene monitoring goedkoper en beter te maken En internationaal uit te rollen. Dat doet Informatiehuis Marien samen met WUR Wageningen Marine Research.

Contact

Heeft u interesse in de uitkomsten van dit project? Neem contact op met Informatiehuis Marien.