KRM-monitoringprogramma rapport bij EU

Op 9 november 2020 heeft de Europese Unie de rapportage van het KRM-monitoringprogramma ontvangen. Dankzij directe samenwerking met vele collega’s heeft IHM (Informatiehuis Marien) deze rapportage kunnen indienen. Hier is veel aan voorafgegaan. We vertellen er meer over en hebben samen iets te vieren.


KRM-monitoringprogramma 2020-2026

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. Nederland stelt daarom voor het Nederlandse deel van de Noordzee een Mariene Strategie op. Deze moeten we elke 6 jaar actualiseren.

De Mariene Strategie bestaat uit 3 delen, waarvan deel 2 het KRM-monitoringprogramma is. Op 4 september heeft het kabinet het geactualiseerde KRM-monitoringprogramma 2020-2026 vastgesteld. Dit programma vormt de basis voor de verplichte elektronische rapportage aan de EU.

Informatiehuis Marien coördineert EU-rapportage

Lidstaten moeten uiterlijk 3 maanden na vaststelling van het monitoringprogramma aan de EU rapporteren. Daarnaast moeten zij, volgens een vastgestelde datastructuur, uitvoerig rapporteren over de actualisatie. IHM (Informatiehuis Marien) coördineert deze elektronische rapportage over het KRM-monitoringprogramma.

Publieksinformatie en EU-rapportage eenvoudiger

De EU-rapportage is gebaseerd op het vastgestelde KRM-monitoringprogramma, een publieksdocument (bestandstype MS2). IHM heeft de vertaling van publieksinformatie naar het EU-rapportageformat samen met collega's voorbereid. Maar er moest nog veel meer gebeuren.

Sinds april 2020 is het IHM volop bezig geweest om alle onderdelen van het EU-rapportageformat in te vullen. Dit in afstemming met betrokkenen. Voor de ondersteuning van dit werkproces is een KRM-rapportagetool gebouwd, in samenwerking met IPS Software.

Deze rapportagetool blijkt zeer waardevol. Alle informatie is namelijk direct getoetst aan de eisen van het EU-rapportageformat en opgeslagen in een centrale database. Dit maakt het mogelijk eenvoudige overzichten te genereren. En controles uit te voeren met beleidsverantwoordelijken en inhoudelijk deskundigen.

Validatieproces

Voor de uiteindelijke EU-rapportage wordt alle informatie in de centrale database omgezet naar XML-bestanden. Dit is het format waarin de EU de gevraagde informatie wil ontvangen. Deze XML-bestanden worden vervolgens gevalideerd op fouten.

Tijdens de rapportage in 2018 leverde dit enorm veel fouten op, doordat het EU-format tussentijds was aangepast. Deze keer konden we, samen met de EU-helpdesk, redelijk probleemloos voldoen aan de validatie-eisen. Dit maakte dat we de rapportage KRM-monitoringprogramma op 9 november compleet hebben ingediend.

Beoordelen en gegevens ontsluiten

Met de ingediende rapportage gaat de EU beoordelen in hoeverre Nederland voldoet aan de vereisten van de KRM. Daarnaast maakt de elektronische rapportage het eenvoudiger om vergelijkingen te maken tussen de verschillende lidstaten. En om gegevens te ontsluiten, via bijvoorbeeld websites van de EU.

Mijlpaal en goede samenwerking

Deze rapportage van het KRM-monitoringprogramma is redelijk probleemloos tot stand gekomen door de goede samenwerking met beleidsverantwoordelijken en inhoudelijk deskundigen. Zonder de inzet van al deze collega’s was het niet gelukt om deze elektronische rapportage te realiseren.

IHM bedankt alle collega's die aan deze EU-rapportage hebben bijgedragen. We kijken er naar uit om later het glas te heffen op deze mijlpaal en de goede samenwerking!