Informatiestromen in kaart - IHM op Noordzeedagen 2021

Deltares organiseert op 7 en 8 oktober de Noordzeedagen 2021 in Delft. Ook daar brengt Informatiehuis Marien mariene data in kaart. Hoe versterken we de samenwerking rond de informatiestromen van de Noordzee? We nodigen u uit mee te doen en denken in de sessies 'Informatiestromen in kaart'. Lees meer in het programma.

Zowel nationaal als internationaal worden data en informatie verzameld. En bewaard. In de toekomst moet het mogelijk zijn voor iedereen om Noordzeedata en -informatie te vinden. Wat is daarvoor nodig?

Uitnodiging en programma 'Informatiestromen in Kaart'

In de sessies 'Informatiestromen in Kaart' brengen we mensen met vragen en antwoorden bij elkaar.

Noordzeedagen figuur

We gaan in gesprek en dit zijn de sessies:

Partners van het Noordzeeakkoord:  data zijn van iedereen

Donderdag 7 oktober, 11.30-13.00 uur

Het IHM (Informatiehuis Marien) heeft uitgebreid ervaring met het ontsluiten van data. Het Noordzeeakkoord zorgt voor nog meer data. Hoe gaan we zorgen voor de dataontsluiting van morgen?

Daarvoor moeten we weten ‘wie wat wanneer’ nodig heeft. We gaan in gesprek met iedereen die data maakt en gebruikt.

Bouwers van infrastructuur én onze internationale samenwerkingspartners - workshop

Donderdag 7 oktober, 14.15-15.45 uur

De komende 10 jaar verdwijnen veel olie- en gasplatforms op de gehele Noordzee. Daarmee verdwijnen er ook steeds meer essentiële locaties om onderdelen van een goede digitale infrastructuur te realiseren.  Terwijl de behoefte hieraan juist toeneemt. Een goed voorbeeld hiervan zijn de stormvloedvoorspellingen van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Kust en Benedenrivieren.

Samen met het offshore expertise centrum en deelnemers zoeken we naar goede oplossingen voor een toekomstige Digitale Noordzee. Internationale samenwerking is dan onmisbaar.

Dataverzamelaars in actie, van IHM-monitoringsagenda tot citizen science

Vrijdag 8 oktober, 10:00-11.30 uur

Hoe zorgen we ervoor dat we dat we zo veel mogelijk te weten komen over de Noordzee? Het IHM legt de planning van dure onderzoeksschepen naast elkaar. We verkennen graag samen de Nederlandse monitoringsagenda: hoe zorgen we voor samenwerking op zee?

Maar ook aan de kust lopen dataverzamelaars rond. Onderzoekers weten veel, maar er zijn veel meer burgers die graag meehelpen en meedenken. Earthwatch Europe is expert in het organiseren van onorthodoxe onderzoekers. Ook aan zee. Zo heeft het citizen science project ‘Capturing Our Coast' in Engeland ervaring opgeleverd. Met het organiseren van onderzoek dat buiten de lijntjes durft te kleuren. Hoe kan een wijnproeverij aan de kust ons verder helpen?

Meedenken en aanmelden Noordzeedagen 2021

Wij nodigen u uit met ons mee te denken, wat het Nederlandse en internationale onderzoek in de Noordzee de komende jaren kan en moet omvatten.

De Noordzeedagen 2021 zijn de kans om elkaar weer live te ontmoeten en spreken: meld u aan voor congrestickets.