Kaarten Dienst der Hydrografie ook in Open Data Viewer

Vanaf nu zijn de kaarten van de Dienst der Hydrografie, ministerie van Defensie, ook beschikbaar in de Open Data Viewer. Hiermee komt een schat aan relevante data en informatie vrij over de Noordzee. Niet alleen bathymetrische (diepte)informatie, maar ook informatie over maritieme begrenzingen en gebruik.

Mijlpaal

Sinds 2018 is de Dienst der Hydrografie medeopdrachtgever van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)). Op zee verzamelt de Dienst meetgegevens over de zeebodem, de locatie van wrakken en andere objecten onder water. Ook brengt de Dienst vaarwegen in kaart en publiceert deze.

Oorspronkelijk richtte de Dienst zich op zeekaarten voor veilige navigatie op zee. Maar tegenwoordig ook op hergebruik van deze gegevens in de vorm van open data. Vanaf nu presenteert de Dienst der Hydrografie haar kaarten dus ook via de Open Data Viewer van Informatiehuis Marien.

Deze uitbreiding van de Open Data Viewer is een mijlpaal. Hiermee komt een schat aan relevante data en informatie over de Noordzee vrij, die delen we graag.


Bescheiden beginnen, snel uitbreiden

We beginnen bescheiden met het tonen van 2 kaartlagen:

Het aantal kaartlagen breiden we snel uit.

Kaartlaag bathymetrieKaartlaag maritieme grenzen


Platform voor 'alle' data en informatie over Noordzee

Met de kaarten van de Dienst der Hydrografie verbreedt de functie van deze IHM-website richting een andere ambitie. Namelijk het vormen van een platform. Voor ‘alle’ data en informatie over de Noordzee. Primair om de Nederlandse belanghebbenden te bedienen. Maar ook om te zorgen voor internationale aan- en ontsluiting. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de expertise van de Dienst der Hydrografie.

Achter de schermen zijn we bezig met het voorbereiden en vormgeven van dit platform. Zo houden we bij het ontwikkelen van de nieuwe viewer al rekening met aanvullende functionaliteiten, die voor de platformfunctie van de viewer nodig zijn. Ook inventariseren we de informatiebehoefte van de gebruikers. Zie ook het nieuwsbericht over de designsessie Open Data Viewer Noordzee.

Ondertussen gaan we gewoon door met het ontsluiten van open data, en informatie, van de Noordzee via onze vertrouwde geoviewer. Binnenkort introduceren we een nieuwe functie: een zoekfunctie voor data. Daarover later meer.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met pim.van.avesaath@rws.nl of em.vos@mindef.nl.