10 jaar IHM: als oliemannetjes voor data en de Noordzee

Dit jaar bestaat het Informatiehuis Marien (IHM) 10 jaar. Met het team van Informatiehuis Marien kijkt IHM (Informatiehuis Marien)-programmamanager Barbara Schoute naar het verleden én de toekomst. Data en de Noordzee zijn razend belangrijk voor Nederland.

Het IHM (Informatiehuis Marien)-team ontwikkelt zich hierin tot oliemannetjes en -vrouwtjes, maar wel leunend op de omgeving. Hierbij horen ook keuzes in het vele werk. Zij richten zich steeds meer op de processen en het automatisch maken hiervan. De toekomst gaat vooral over denken in mogelijkheden, om de data boven water te brengen.

Het team van het IHM bestaat uit Pim van Avesaath, Mees van der Donk, Rob Henkes, Alex Olivera, Serge Rotteveel, Barbara Schoute en Ellen Vos. Lees meer over alle IHM-teamleden.

IHM Team uitje
IHM Teamuitje v.l.nr. Barbara, Serge, Rob, Pim, Alex en Mees.

Data en de Noordzee razend belangrijk voor Nederland

Serge is vanaf de eerste jaren betrokken bij het IHM. 'Bij de oprichting was de verwachting dat data en de Noordzee heel belangrijk zouden worden. Dat zien we helemaal in de praktijk terug. De Noordzee is razend belangrijk voor Nederland met bijvoorbeeld de wind op zee plannen. Makkelijk beschikbare data zijn nu vanzelfsprekend. In de praktijk is het best lastig om dit goed te organiseren. Dat gaat soms met horten en stoten.'

Het IHM als oliemannetjes, maar wel leunend op de omgeving

Barbara beschrijft hoe het IHM met een klein team (5,6 fte) veel voor elkaar krijgt. 'We zijn het kleine broertje van Informatiehuis Water. We zijn de duwers, trekkers, verbinders, soms koppelaars of de "ja maar"-roepers. We kunnen soms zaken oppakken die weinig moeite kosten maar groot plezier geven. Terwijl het soms juist veel moeite kost en we moeten trekken. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Aquostandaard en de internationale standaard. Dan faciliteren we en zijn we echt de oliemannetjes die processen soepeler laten lopen.'

Serge geeft aan dat de verbinding met de omgeving voor het team cruciaal is. 'We leunen op de mensen om ons heen, denk aan het Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, Wageningen Marine Research of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De afhankelijkheid van onze partners is enorm. Ook al zou ons team 3 keer zo groot zijn, dan hebben we nog steeds de omgeving nodig. Daar gebeurt het. Als je daar geen goede contacten hebt dan lukt het niet.'

Bekijk ook onze IHM-praatplaten.

1.1 Def_IHM_Praatplaat_Buitenaf_IHM_Logo
Informatiehuis Marien en haar omgeving

IHM moet bewuste keuzes maken

Als jongst gediende kijkt Mees terug op de tijd dat zij bij IHM werkt. 'De basis stond al toen ik kwam. Er komen veel thema's en vragen op ons pad die we binnen het team bespreken. Gaan we het doen? Hoort het bij ons? Of zorgen we voor samenwerking? We kunnen niet alles. We moeten keuzes maken.' Barbara vult aan: 'We zijn als team steeds beter in het bekijken van nieuwe onderwerpen. Welke mogelijkheden we daarin hebben en hoe we binnen de samenwerkingsovereenkomst zelf beslissingen nemen.'

Steeds meer gericht op de processen

Pim ziet de afgelopen jaren de betrokkenheid van het IHM bij de Kaderrichtlijn Marien (KRM) groeien. 'We krijgen hierin steeds meer verantwoordelijkheden. De uitdaging is de data te ontsluiten via de viewer. De aandacht verschuift hierbij naar de achterliggende processen. We proberen deze steeds beter in te regelen om het proces soepeler te laten lopen. MONS is een grote én leuke uitdaging die ik zie als een breekijzer om de processen goed in te richten.' Daar sluit Alex zich op aan: 'Ons werk voor de KRM sluit mooi aan bij de ontwikkelingen rondom MONS. We kunnen na het planten van alle zaadjes nu de vruchten gaan plukken.'

'Nu data in bronsystemen beschikbaar komen moeten we het zo organiseren dat het steeds makkelijker wordt. We moeten zorgen dat er minder handwerk nodig is en dat er meer automatisch gaat. De techniek is hierbij eigenlijk geen beperking', vult Serge aan.

Toekomstdenken in mogelijkheden!

'Via een vaste structuur vanuit het bronsysteem naar de viewer ontsluiten is cruciaal' wat Serge betreft. 'Dan kunnen we hele web goed inrichten. Dat moment is nu echt gekomen.' Pim droomt verder. 'Het zou mooi zijn als het ons lukt om een internationaal platform voor mariene informatie en data te worden. Daarvoor moeten we de vertaalsleutel van de Nederlandse datastandaard naar de internationale datastandaard ter beschikking stellen. De toekomst gaat wat mij betreft over denken in mogelijkheden!'

Op naar de toekomst van Informatiehuis Marien

Met dit interview met het IHM-team sluiten we ons jubileumjaar af. We kijken vooruit naar de toekomst van het Informatiehuis Marien. Het komend jaar staat in het teken van de evaluatie van het IHM en hoe het IHM de toekomst in gaat. Volgend jaar meer!

Wilt u de vorige interviews over 10 jaar IHM teruglezen? Kijk dan op de pagina over ons.

Praatplaat Wat doet het IHM?
Praatplaat Wat doet het IHM?