10 jaar Informatiehuis Marien: de eerste sleutel in de deur

Gepubliceerd 13 april 2022

Dit jaar bestaat het Informatiehuis Marien 10 jaar. Dennis van Schaardenburg (LNV) trapte af als eerste programmamanager. Samen met Joan Staeb (Rijkswaterstaat) en Serge Rotteveel (Rijkswaterstaat) kijkt het eerste programmateam terug op het bouwen van het informatiehuis.

Pionieren op de weg naar open data

Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kon het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) in 2012 van start gaan. En dat was in het begin best pionieren!

Het nieuwe team ging op zoek naar mariene data en de bijpassende ICT. Waar te beginnen? Het IHM sprak met heel veel betrokkenen – Deltares, NIOZ, IMARES (nu Wageningen Marine Research), en ook de Centrale Informatievoorziening (CIV van Rijkswaterstaat). Daarnaast was de samenwerking met Informatiehuis Water belangrijk bij het ontwikkelen van een informatiemodel.

'Samen stelden we het Protocol mariene data op. Dat was nodig, want in onze zoektocht naar data werden we soms met argusogen bekeken. 'Wat kom je doen? Dit zijn onze data' en 'Wat kun je met de data zonder inhoudelijke kennis'', vertelt Dennis.

De eerste dataviewer als mijlpaal

Om databeheerders te laten zien wat je met data kunt, werd de eerste 'simpele' Dataviewer ontworpen. 'Dat was een belangrijke mijlpaal. Met de viewer kan iedereen data vinden én (her)gebruiken. Daar kregen we enthousiaste reacties op', herinnert Joan zich.

Joan presenteert IHM viewer

Joan Staeb presenteert de IHM dataviewer

Het team zette stappen vooruit. Door ruimte te geven aan databeheerders om dingen op een eigen manier te doen of juist voor budget te zorgen. Dat het IHM een belangrijke rol kreeg in de monitoring voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) hielp bij de ontwikkeling van het IHM.

Elkaar leren kennen en begrijpen

'Het cultuurverschil tussen LNV en Rijkswaterstaat werd al snel duidelijk', vertelt Dennis. 'Vooral een cultuurverschil tussen beleid en uitvoering. We moesten elkaar echt leren begrijpen'. 'Om dezelfde taal te gaan spreken hadden we lange inhoudelijke overleggen op locaties door het hele land. Daar waar het werk was vonden we een plek.' Het kamertje op de 5e etage bij Rijkswaterstaat in Lelystad heeft met recht een warme herinnering. Figuurlijk maar zeker ook letterlijk. 'Dat was de plek waar de verwarming regelmatig op hol sloeg. Wij hielden daar wel van, zo’n 'zweethok'', blikt Serge terug.

'Het team werkte goed samen. We hadden veel kennis aan boord en konden goed sparren. Ieder vanuit ons eigen perspectief; een vanuit beleidsvorming, ander vanuit data of inhoudelijke kennis. Bij de grote én kleine mijlpalen stonden we met elkaar stil. Het liefst met een biertje of tijdens een zeiltocht.'

Zeilen op de catamaran

Serge, Dennis en Rob aan boord van Rob’s catamaran – foto: Joan Staeb

Bescheiden blijven; samen sterk!

Het IHM heeft een kleine organisatie, het begon met 4, 5 personen. 'Je omgeving is extra belangrijk als je klein bent. Het gaat om samen werken in het héle netwerk. Blijven denken en doen vanuit 'hoe kan het wel?!'', vertelt Dennis. 'Je moet ook blijven leren van je netwerk, blijven praten en elkaar inspireren. En altijd je partners erbij betrekken en bescheiden blijven. Bij succes is een deel van de taart ook van hen!'

Blik op IHM en de toekomst

Dennis kijkt naar waar IHM nu staat. 'Het gaat IHM al 10 jaar voor de wind. Het is nog steeds functioneel, breidt uit en draait goed. Een sterk team is daarbij belangrijk. De expertise in huis houden en dus overdragen als er nieuwe mensen komen. Ik zie het ook als de waarde van het werk van ons allemaal.' Barbara Schoute, de huidige programmamanager, sluit zich daarbij aan. 'Het is de kunst dat wat goed gaat vast te houden en energie stoppen in dat wat voor de toekomst belangrijk is. Met een klein team blijven we snel en wendbaar.'

Vervolg 10 jaar Informatiehuis Marien

In de volgende nieuwsbrieven praten we verder met de opdrachtgevers en partners maar ook het team van het IHM van nu. Wat is er de afgelopen 10 jaar opgebouwd? Is dit de droom die de bedenkers voor ogen hadden? Welke bijdrage heeft het IHM aan de doelen van onze partners? Wilt u nu al meer lezen over het ontstaan van IHM? Kijk dan op de jubileumpagina.