Eerste MONS-data online

Het MONS-programma (Monitoring, Onderzoek, Natuurversterking en Soortenbescherming) van het Noordzee Overleg begint vorm te krijgen. Verschillende projecten zijn al uitgevoerd en leveren data op. Het IHM (Informatiehuis Marien) zet nu de eerste datasets van MONS online in de viewer. Dat zijn de resultaten van het 'Mapping reef forming North Sea species' (MONS-project 55), uitgevoerd door Deltares.

Eerste MONS data IHM viewer geheel
IHM (Informatiehuis Marien)-viewer met eerste MONS-data

Het doel van dit project was om zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen waar 4 rifbouwende soorten in de Noordzee stabiele populaties kunnen ontwikkelen:

 1. de gestekelde zandkokerworm (Sabellaria spinulosa)
  Sabellaria_Oscar Bos_WUR
  Sabellaria spinulosa (Oscar Bos, WUR)
 2. de gewone paardenmossel (Modiolus modiolus)
  Modiolus, the northern horsemussel_Georges Jansoone_wikipedia
  Modiolus modiolus (Georges Jansoone, wikipedia)
 3. de schelpkokerworm (Lanice conchilega)
  Lanice Conchilega without its tube_Matthias Buschmann
  Lanice conchilega (Matthias Buschmann)
 4. de gewone oester (Ostrea edulis)
  Ostrea edulis_Jan Johan ter Poorten_wikipedia
  Ostrea edulis (Jan Johan Poorten, wikipedia)

Door te kijken naar milieugradiënten en de gradiënten in menselijk gebruik van de Noordzee, en de behoeften van de soorten kan voor iedere locatie bepaald worden of die geschikt is voor het opbouwen van riffen. De viewer toont deze habitatgeschiktheidskaarten met de gegevens over de aan/afwezigheid van de soorten op dit moment.

Het project is duidelijk en reproduceerbaar beschreven in het te downloaden rapport (pdf, 3.5 MB). De data van dit project is in de IHM-dataviewer terug te vinden.