Grootse plannen in 2022

Gepubliceerd 2 februari 2022

Ook in 2022 staat er een volle agenda in het IHM (Informatiehuis Marien) jaarplan. Nu zijn jaarplannen soms saai om te lezen voor niet direct betrokkenen. Daarom hierbij de highlights!

eb

IHM (Informatiehuis Marien) Data Viewer klaar voor de toekomst

In ons jubileumjaar zullen we de vernieuwde IHM Viewer presenteren – met ingebouwde zoekfunctie, verbeterde legenda én uitgebreide download mogelijkheden voor data. De Viewer is klaar voor te toekomst.

Nog meer openheid met FAIR principes

In 2022 gaan we steeds bewuster om met de ontsluiting van data volgens de FAIR principes. FAIR staat voor: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar), Reusable (herbruikbaar).

FAIR
https://nl.wikipedia.org/wiki/FAIR-principes

FAIR datamanagement binnen MONS

Bij het Programma Monitoring-Onderzoek-Natuurherstel-Soortbescherming (MONS) vanuit het Noordzee Akkoord (NZA)  gaan we aan de slag met FAIR. We gebruiken hierbij beproefde innovatieve methodes voor de dynamische ontsluiting van (meta)data. Vooral om de gegevens volgens verschillende standaarden uit te kunnen wisselen. Dit gaan we combineren met een goede beschrijving van de datasets. Onze insteek hierbij is om de bijkomende overhead voor dataleveranciers terug te brengen. Alles zo FAIR mogelijk. Hiervoor gaan we in MONS aan de voorkant van het proces goede afspraken maken met de dataleveranciers.

Veel partners, één doel

De samenwerking met Datahuis Wadden krijgt een extra boost. Achter de schermen werken we druk aan de opzet van een gezamenlijke machinekamer voor de presentatie van data en informatie.

Maar er is nog meer water… het Informatiehuis Water is een belangrijke partner vanuit de zoete kant. Samen werken we aan goede uitwisselbaarheid van data. Het IHW beheert de Nederlandse Aquo datastandaard. Het IHM zoekt aansluiting met de internationale standaarden (SeaDataNet/BODC).

Innovatie in dataverzameling

De ontwikkeling in dataverzameling staat niet stil. Dat merken we vooral in de data opslag. Van 1x per jaar meten naar continu meten per satelliet. Daarom houdt het IHM de belangrijkste ontwikkelingen goed in de gaten:

 • Automatische beeldherkenning

  Het gebruik van automatische beeldherkenning voor de analyse van onderwater video opnames van bodemdieren. Analyse door experts kost veel tijd en is daardoor duur. Het gebruik van automatische beeldherkenning kan dit aanzienlijk verkorten. IHM steunt de ontwikkelingen bij RWS-CIV (Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening) en WMR (Wageningen Marine research).
 • Kunstmatige intelligentie voor patroonherkenning

  IHM participeert als datamakelaar in een Digishape project waarbij kunstmatige intelligentie (AI) wordt gebruikt voor patroonherkenning in data. We hebben alle data in de IHM Viewer ingebracht als test-case. We zijn erg benieuwd of AI nieuwe patronen aan het licht kan brengen.
 • DNA technieken

  De toepassing van DNA-technieken voor de determinatie van soorten. Samen met RWS (Rijkswaterstaat)-innovatie start een pilot om de haalbaarheid van DNA technieken te toetsen voor de evaluatie van mariene organismen.
 • Linked data techieken

  Het gebruik van Linked data moet het ontsluiten van data in verschillende databases vereenvoudigen. Met LNV zetten we een haalbaarheidsstudie opnaar het gebruik van Linked data technieken om uitwisseling tussen bijvoorbeeld AQUO of SeaDataNet mogelijk te maken.
 • Multibeam sonar opnames

  In het kader van: ‘als je het ding toch aan boord hebt, waarom zet je ‘em dan niet aan tijdens alle vaartochten’. Onderzoeksschepen hebben dure sonar apparatuur aan boord voor specifieke onderzoeken. Maar ook bij andere reizen kunnen we zo additionele informatie over de Noordzeebodem verzamelen. Het IHM stimuleert zo een nieuw gebruik van een bestaande techniek.

Terugkijken én vooruitzien

In ons jubileumjaar kijken we samen met onze (Strategisch) Opdrachtgevers naar onze samenwerkingsovereenkomst. Hoe ontwikkelde het IHM zich in de eerste 10 jaar? Wat waren de verwachtingen en hoe ziet ons ‘huis’ er nu uit? In 2024 maken we nieuwe afspraken om duurzame ontsluiting voor mariene data te blijven garanderen.

10 jaar jong en grootse plannen voor de toekomst!

We houden u op de hoogte op onze website en deze nieuwsbrief.