IHM en Datahuis Wadden: samen de machinekamer in

Het Datahuis Wadden (DHW) verzorgt de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Dat doen ze met de monitoringsagenda en het kaarten- en dataportaal, net als het IHM. (Informatiehuis Marien)

Opdrachtgevers van het DHW zijn Rijkswaterstaat (Noord Nederland) en het Ministerie van LNV.

Waarom zoveel Data en Informatiehuizen?

Ieder gebied – de Noordzee, de Waddenzee, het zoete water (IHW) – heeft specifieke gebruikers. Overal worden data verzameld: biologisch, chemisch, fysisch, gebruik. Dan valt het op dat de basismonitoring van de Waddenzee ook kijkt naar de sociaal-economische en culturele data. Op het Wad is toerisme heel belangrijk. Voor de Noordzee zijn andere vragen aan de orde: hoe gaan we om met de energietransitie (wind op zee) of hoe zorgen we voor internationale aansluiting? Dat maakt dat de inhoud van de viewers kan verschillen.

Natuurlijk kunnen we ook veel van elkaar leren. Bij het DHW is vanuit de provincies ook Tresoar aangesloten – het Provinciaal Archief voor Friesland. Daar is veel kennis over het ontsluiten van geschreven informatie. Dat is voor het IHM (Informatiehuis Marien) ook heel interessant. Samen ontwikkelen we afgestemde processen voor het openbaar maken van data en informatie: één huis, twee voordeuren.

dhw figuur

Op weg naar een nieuwe Viewer

Eén plek om data en informatie vindbaar te maken – daar streven we naar. Samen met het Noordzeeloket en Waterinfo-Extra werken IHM en DHW aan een nieuwe viewer. Daarin moet het vinden van de juiste informatie nog makkelijker worden. DHW loopt nu zelfs voor en presenteert de laatste versie van de nieuwe viewer als testcase:
Waddenviewer - Basismonitoring Wadden (waddenzee.nl)

We zijn heel benieuwd hoe deze bevalt!

Meer informatie