Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst – en nu aan de slag

Gepubliceerd 24 november 2023

Sinds alle betrokken partijen in oktober de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 2024 – 2029 hebben ondertekend, ligt de toekomst voor Informatiehuis Marien vast. Duidelijk is dat data-ontsluiting voor de Noordzee een impuls krijgt. Maar wat zijn concreet de nieuwe plannen voor de komende tijd?

De drie partnerorganisaties van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) – de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Defensie – zetten in op meer medewerkers en heldere aansturingslijnen. Met als doel: een versteviging van de basis en dus een robuuster IHM.

Het IHM heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring met het ontsluiten van Noordzeedata. Tijdens de uitgebreide evaluatie in 2022/2023 bleek dat het verzorgen van de Nederlandse rapportage voor de Kaderrichtlijn Marien ons goed afgaat: Nederland was in 2018 het eerste Europese land dat de EU-rapportage inleverde. Ons werk versterkt en vereenvoudigt de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, IenW en LNV. Ook bleek dat onze Open Data Viewer goed functioneert als platform voor het vinden en hergebruiken van data. Wel kregen we als tip om meer op de koffie te gaan bij partijen die het IHM – en de mogelijkheden van ons platform – nog niet kennen.

Concrete plannen

De werkafspraken die in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst zijn vastgelegd, dragen stuk voor stuk bij aan onze missie om mariene data digitaal te ontsluiten voor optimaal en toegankelijk gebruik en hergebruik. Concreet gaat het IHM de komende jaren aan de slag met de volgende zaken:

 1. Het portaal voor Noordzeedata
  • We blijven de Open Data Viewer goed onderhouden én breiden het totaal aan beschikbare gegevens uit, bijvoorbeeld met de wind op zee-monitoring van RVO.
  • De ICT-wereld staat niet stil: we blijven op zoek naar nieuwe manieren om Noordzeedata nog beter vindbaar en bruikbaar te maken.
 2. Grote projecten
  • We werken nauw samen met het MONS-project en nieuwe projecten zoals Digitalisering Noordzee en Natuurversterking Noordzee.
  • We zorgen ervoor dat projectdata goed worden beheerd en automatisch zichtbaar worden op ons platform.
 3. Nederlandse Noordzee-data internationaal

ondertekening

Meer werk, meer mensen

Een wezenlijke vraag bij onze toekomstplannen is hoeveel mensen nodig zijn om nog meer 'zoute data' breed beschikbaar te maken. Eigenlijk zeggen we allemaal: zo min mogelijk. Het kleine IHM-team werkt efficiënt samen en heeft met slechts 5.6 fte al veel bereikt, al is de werkdruk hoog. Tegelijkertijd is duidelijk dat we er meer taken bij gaan krijgen. Denk aan grote onderzoeksprojecten op de Noordzee en de nodige ICT-innovatie. Onderdeel van de Samenwerkingsovereenkomst is gelukkig dat we een nieuwe liaison krijgen vanuit het ministerie van LNV. Hij of zij kan bijvoorbeeld aan de slag om data van alle wettelijke ondersteunende taken beter beschikbaar te maken.

Ambities prioriteren

Het IHM maakt voortaan ook heldere afspraken met grote programma's. We nemen graag extra opdrachten aan, maar alleen als we daarvoor ook extra ondersteuning krijgen. Voor het MONS-programma gaan we de komende tijd bijvoorbeeld op zoek naar een datasteward. Opdrachtgevers gaan ons helpen bij het prioriteren van onze ambities.

Volle kracht vooruit

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst markeert het begin van een nieuwe periode. Het is geweldig dat opdrachtgevers vertrouwen hebben in ons werk en we zijn blij dat we met deze overeenkomst een mooie opdracht hebben gekregen. Samen gaan we daarmee aan de slag. Ideeën, vragen én geïnteresseerden voor aanstaande vacatures zijn van harte welkom bij Barbara Schoute (Barbara.Schoute@rws.nl).