We helpen de Mariene Strategie (MS1) te actualiseren

Gepubliceerd 7 september 2023

Het IHM (Informatiehuis Marien) staat aan de start van een uitdagend jaar. Eens per zes jaar wordt de Mariene Strategie deel 1 (MS1) namelijk geactualiseerd. Als IHM verzorgen we de EU-rapportages voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). We zijn dan ook nauw betrokken bij deze actualisatieslag. Alle voorbereidingen en afstemming moeten leiden tot het publieksdocument én de digitale KRM-rapportage. Het is een omvangrijk traject, waaraan collega’s van diverse organisaties bijdragen, zoals de ministeries van LNV, IenW, Rijkswaterstaat en WMR. Met deze rapportage voldoet Nederland aan de rapportageverplichtingen van de KRM.

De Mariene Strategie geeft inzicht in de milieutoestand van de Noordzee, bevat beoordelingen van de huidige toestand (art.8) en omschrijvingen van de Goede Milieutoestand (art. 9). Hiervoor wordt de KRM-structuur gevolgd. Die is gebaseerd op 11 descriptoren (zie illustratie) en daaraan gekoppelde voorgeschreven criteria. De beoordeling van de milieutoestand heeft het Quality Status Report van OSPAR als basis, met hier en daar een nationale aanvulling. Daarnaast moeten er milieudoelen (art. 10) worden vastgesteld die zullen bepalen welke stappen ofwel maatregelen er moeten worden genomen om een Goede Milieutoestand te bereiken. Deze maatregelen zullen bij de volgende Mariene Strategie deel 3 van 2028 aan de milieudoelen gekoppeld worden.

Uitdagingen digitale rapportage

Naast het officieel vastgestelde publieksdocument volgt er ook een gedetailleerde digitale rapportage. Die rapportage gebruikt de EU bij de uiteindelijke beoordeling van de MS1. Een digitale rapportage maakt het ook eenvoudiger om verschillende landen te vergelijken. Het zorgt voor eenduidigheid in structuur, mede door het gebruik van referentielijsten met o.a. voorgeschreven stofnamen, soortnamen en parameters.

We helpen de Mariene Strategie (MS1) te actualiseren
De 11 verschillende descriptoren waarop de KRM is gebaseerd.

Het publieksdocument en de digitale rapportage moeten uiteraard op elkaar afgestemd zijn. Daarom kijken wij vanaf het begin mee bij de actualisatie. Als experts voor de digitale rapportage kunnen we het tijdig aangeven als de formulering van een beoordeling of milieudoel niet aansluit op het rapportageformat. Een heel technische klus, maar samen met de KRM-helpdesk van de EU komen we hier wel uit.

Weg naar de nieuwe MS1

Uiterlijk in oktober 2024 moet Nederland aan de EU rapporteren. Hoe gaan we daar komen? De concept milieudoelen worden in september 2023 besproken tijdens het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON). Vervolgens organiseert het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving de consultatie. Begin 2024 is er gelegenheid tot publieke inspraak. In de zomer van 2024 zal de MS1 definitief worden vastgesteld.

Meer informatie

  • Mees van der Donk: