Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief Header
Juni 2018

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

6 jaar na de droom van Minister Schulz

Monitoring TerschellingIn 2011 beloofde Minister Melanie Schultz al de overheidsdata open te maken voor 2015. Haar verwachting was dat daardoor veel gezoek en discussies niet meer nodig zouden zijn en voorzag een enorme efficiencywinst. Nu is veel data al open en er komen steeds meer vragen naar meer data. Een grote bron van open waterdata is Rijkswaterstaat. Veel data zijn beschikbaar op waterinfo.nl en waterkaarten zijn beschikbaar op het dataportaal. Het IHM (Informatiehuis Marien) is aangesloten en toont in de viewer Noordzee data van de ministeries en meer.

Terug in de tijd.....

Aankondiging IHM digitaalIn 2012 is het IHM (Informatiehuis Marien) opgericht, met als belangrijkste taken het ontsluiten van rijksdata over de Noordzee en coördinatie van de KRM-rapportage aan de EU. Onlangs is er een evaluatie en toekomstverkenning uitgevoerd. Wat brengt de toekomst?

Stand van zaken KRM rapportage

Meeuwen boven noordzeeUiterlijk 15 oktober van dit jaar rapporteert Nederland richting de EU over de actualisatie van de initiële beoordeling voor de KRM. Het inspraaktraject voor het overkoepelende document en de bijbehorende factsheets is net afgesloten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het invullen van de rapportageformats waarmee het geheel aan de EU gerapporteerd moet worden. Het IHM (Informatiehuis Marien) coördineert deze rapportage en heeft een rapportagetool ontwikkeld waarmee we alle informatie op een gestructureerde manier in één database krijgen.