Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief Header
oktober 2017

Dit is de nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)), het portaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken voor alle mariene informatie en onderzoeksgegevens. Belangstellenden, overheden en professionals kunnen hier gegevens vinden en delen over onder meer de ecologie, de bodem en het water van de Noordzee.

KRM-data meetjaar 2016 ingevoerd

Bijna alle voor de Kaderrichtlijn Marien ingewonnen monitorgegevens uit 2016 zijn ingevoerd via het KRM-portaal. Dat laat het Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) weten. Het gaat om informatie over verontreinigende stoffen, nutriënten, vogels, zeezoogdieren, vissen en zwerfvuil. Het IHM verzorgt de opslag en ontsluiting van deze data.

Bijpraten over KRM-rapportage

Uiterlijk oktober 2018 moet Nederland aan de Europese Commissie rapporteren over de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1. Het Informatiehuis Marien regelt het proces voor deze EU-rapportage. Joan Staeb en Serge Rotteveel van het IHM (Informatiehuis Marien) vertellen hier meer over.

Nieuwe IHM open dataviewer: makkelijker, sneller, meer

Sinds 2015 heeft het Infoprintscreen 1 200rmatiehuis Marien een
zogenoemde open dataviewer online staan. Deze biedt toegang tot alle open rijksdata van de Noordzee en deze data worden telkens uitgebreid. Zo is onlangs de Benthos-monitoring van Rijkswaterstaat toegevoegd. Ook staan de open data van Wageningen Marine Research en diverse projecten online. Het IHM (Informatiehuis Marien) heeft de viewer intuïtiever gemaakt. In dit artikel leest en ziet u hoe de viewer werkt.

De agenda

De agenda voor de komende maanden

Noordzeedagen

5 en 6 oktober 2017, Den Helder