KRM-database

Voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) wordt monitoring uitgevoerd. IHM (Informatiehuis Marien) vraagt de ingewonnen data op en slaat deze op in de KRM-database.

KRM-database

De KRM-database is opgenomen in de Open Data Viewer.

De data zijn gestructureerd volgens de Aquo-standaard en eenvoudig beschikbaar via de Open Data Viewer en Inspire Services.

Hiermee voldoet Nederland aan de implementatie van art 19.3 van de KRM. Het is verplicht om KRM-monitoringgegevens te ontsluiten.

Brondata en bronhouders

Bent u geïnteresseerd in de brondata? Die vindt u bij de bronhouders: Rijkswaterstaat, Wageningen Marine Research (WMR), Wageningen Food Safety Research (WFSR) en Sovon Vogelonderzoek Nederland (SOVON).

De gegevens van WFSR zijn eigendom van WFSR. Derden mogen deze gegevens alleen gebruiken als zij in hun eventuele publicaties de bron vermelden. En als zij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gekregen van WFSR.


Relevante links