Zesjaarlijkse Actualisatie

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht lidstaten om de Mariene Strategie elke 6 jaar te actualiseren. Dit geldt voor alle 3 de onderdelen van de Mariene Strategie (MS1, MS2 en MS3).

De actualisatie bestaat uit het opstellen van publieksdocumenten en de daaraan gekoppelde EU-rapportages. Het kabinet stelt de delen van Mariene Strategie vast na verplichte publieke consultatie.

EU-rapportage en beoordeling

Over de actualisatie moeten lidstaten binnen 3 maanden aan de EU rapporteren. Dit gaat via elektronische rapportages volgens een vaste datastructuur. Het IHM (Informatiehuis Marien) coördineert deze elektronische rapportages (delen MS1 en MS2) en is nauw betrokken bij het maken van de publieksdocumenten. Aan de hand van de elektronische rapportages beoordeelt de EU in hoeverre Nederland voldoet aan de vereisten van de KRM.

Overzicht vaststelling en actualisatie

  • Mariene Strategie Deel 1 (MS1): 1e vaststelling in 2012, laatste actualisatie in 2018, eerstvolgende actualisatie in 2024
  • Mariene Strategie Deel 2 (MS2): 1e vaststelling in 2014, laatste actualisatie in 2020, eerstvolgende actualisatie in 2026
  • Mariene Strategie Deel 3 (MS3): 1e vaststelling in 2015, laatste actualisatie in 2021, eerstvolgende actualisatie in 2027