Handleiding ICES-website

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) is een mondiale organisatie die onderzoek doet en advies geeft om een duurzaam gebruik van de zee te ondersteunen. Een belangrijke taak is het ICES-advies over quota voor de visserij. De benodigde basisdata voor deze adviezen worden ingewonnen via allerlei visserijsurveys en registraties van visserij-activiteiten. ICES coördineert deze surveys en registraties en bundelt de verzamelde data in dataportals.

Op de website van ICES staat uitleg over het gebruik van de verschillende dataportals.

ICES-datacenter

Het ICES-datacenter beheert een grote datacollectie gerelateerd aan het mariene milieu. Deze datacollectie bevat gegevens verzameld onder auspiciën van ICES. Ook zijn gegevens verzameld onder auspiciën van o.a. OSPAR (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic) en HELCOM. Via Data-portals krijg je een volledig overzicht van de hoeveelheid gegevens die beschikbaar is bij het datacenter. De gegevens zijn opgeslagen in een aantal verschillende dataportalen ieder met zijn eigen onderwerp en daarbij behorende dataverzamelingsmethoden.

Vis gegevens

Vis gegevens zijn via verschillende portals beschikbaar:

  • DATRAS is het portaal waarin gegevens van vistrawlsurveys worden vastgelegd. Via dit portaal zijn de ruwe gegevens online op te vragen. Bijvoorbeeld trekgegevens, aantallen per lengte van vis en in enkele surveys ook benthossoorten. Voor de doelsoorten zijn biologische gegevens als lengte, gewicht, sekse, rijpheidsgegevens en leeftijden op te vragen. Ook specifieke dataproducten (onder andere Catch per Unit of Effort (CPUE) per lengte of gebied, lengte leeftijd sleutels (ALK), indices per soort, zeebodemafval zijn beschikbaar. Het portaal werkt via het aanvinken van filters. De download bestaat uit een zip-bestand waarin naast de opgevraagde gegevens een bestand zit met uitleg over de gebruikte coderingen. Via de link documenten kan meer informatie over dit portaal worden gevonden.
  • Eggs and Larvae is het portaal waarin gegevens van ichthyoplankton-surveys (onder andere trekgegevens en aantallen eieren en larven) worden vastgelegd.
  • Fish stomach is het portaal waarin gegevens staan van maaginhouden, voornamelijk gegevens van ICES “Year of the Stomachs“ in 1981 en 1991. Recentere gegevens moeten nog beschikbaar komen. De maaggegevens worden onder andere gebruikt voor het bepalen van voedselwebrelaties, welke gebruikt worden in bijvoorbeeld de bestandschattingen op basis van meerdere soorten (Multi-species assessments).
  • De omgeving Stock Assessment Graphs ontsluit een overzicht van de officiële ICES-adviezen over de verschillende vis- en schaaldierbestanden, waarvoor onder andere de hierboven beschreven gegevens worden gebruikt.

Visserij gegevens

Vangstgegevens van de commerciële visserij zijn beschikbaar via ICES. Deze vangstgegevens voor meer dan 200 soorten worden ieder jaar door de 20 ICES-lidstaten gerapporteerd en samengesteld in coöperatie met Eurostat en de FAO. ICES publiceert deze gegevens. Deze gegevens bestaan uit aanlandingsgegevens per soort vis, schaal- of schelpdier.

Chemische en biologische gegevens

DOME is het portaal waarin chemische en biologische meetgegevens zijn opgenomen. Er zitten onder meer gegevens in over contaminanten in biota, sediment en zeewater, maar ook gegevens over ziektes en parasieten. De gegevens zijn te downloaden. Met de filters is een selectie te maken van jaar, doel, land, monitoringsprogramma, laboratorium en gebied. Zo kun je alle gegevens van Nederland zien door in het filter ‘Country’, 'the Netherlands' te selecteren. Na accepteren van de ICES-datapolicy kun je de dataset downloaden als CSV-bestand.

Via MAPS biedt ICES ook de mogelijkheid om de gegevens uit DOME ruimtelijk op te vragen. Door in het menu selecties te maken op basis van dataset, parameter, soort, matrix, jaar en gebied kun je specifieke gegevens opvragen.

Oceanografische gegevens

Oceanography is het portaal waarin oceanografische gegevens zijn opgenomen. Bijvoorbeeld temperatuur, zoutgehalte, fosfaat, nitraat, chlorofyl en secchi diepte. Alle aangeleverde gegevens moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Daarnaast worden de gegevens nog gecontroleerd door ervaren medewerkers van het datacenter. Na deze controle komen de gegevens beschikbaar.