Mariene Strategie NL deel 2

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee bestaat uit drie delen. Deel 2 (MS2) bevat het monitoringprogramma en het monitoringplan.

Het monitoringprogramma – deel A van de MS2 - werkt de concrete monitoring van de 32 indicatoren van de MS1 in detail uit.

Het monitoringplan – deel B – beschrijft de monitoringcyclus vanaf de informatiebehoefte tot en met het meetplan. Per cluster van indicatoren schetst het meetplan de opeenvolgende stappen die resulteren in een uitvoerbaar en betaalbaar meetplan.

De Mariene Strategie deel 2 is op 11 juli 2014 vastgesteld in de Ministerraad.