Mariene Strategie NL deel 3

De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee, deel 3, betreft het programma van maatregelen (MS3). Dit programma is tevens - als bijlage bij het Nationaal Waterplan 2015-2021 - onderdeel van de Beleidsnota Noordzee 2015-2021.

Dit programma bevat de maatregelen die, uitgaande van de initiële beoordeling van het mariene milieu, nodig zijn om de vastgestelde milieudoelen voor het Nederlandse deel van de Noordzee te bereiken.

De MS3 is op 14 december 2015 vastgesteld door het Kabinet.