Mariene Strategie NL deel 1

De Mariene Strategie voor het Nederlands deel van de Noordzee bestaat uit 3 delen en loopt van 2018 tot 2024. Deel 1 (MS1) bevat: de initiële beoordeling, de goede milieutoestand en de bijbehorende milieudoelen en indicatoren. Deze zijn gerangschikt naar de 11 kwalitatief beschrijvende elementen (descriptoren) zoals neergelegd in bijlage 1 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).

Dit document benoemt ook de beleidsopgaven en de prioriteiten voor de kennisprogrammering.