IHM-database

Nederland voert een aantal monitoringsprogramma's uit. Onder andere voor de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM). Deze data worden elk jaar aangevuld. Aan het eind van de KRM-cyclus (als eerste in 2018 en daarna elke 6 jaar) zullen deze data worden gebruikt voor de beoordeling in het kader van de KRM.

Bevroren data

De data zijn 'bevroren', omdat dit de officiële data zijn waarop de beoordeling gebaseerd is. Voortschrijdende inzichten worden bewust niet meegenomen. Dit omdat daarmee de traceerbaarheid (het verband) tussen de oordelen en de onderliggende data wordt verbroken. Mochten nieuwe inzichten bij de beoordelingen tot andere inzichten leiden, dan staat dat bij die beoordelingen.

De onderliggende Inspire-services vormen de implementatie van art 19.3 van de KRM. Deze zijn behalve met een viewer ook direct te benaderen met bijvoorbeeld een GIS-pakket.

Bronhouders

Bent u geïnteresseerd in de bron-data? Dan kunt u die vinden bij de bronhouders. Dit zijn: Rijkswaterstaat, WMR, RIKILT en SOVON. De gegevens van RIKILT zijn eigendom van RIKILT. Derden mogen deze gegevens alleen gebruiken wanneer zij in hun eventuele publicaties de bron vermelden. En wanneer zij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gekregen van RIKILT.

Open Data Viewer

De IHM (Informatiehuis Marien)-database is opgenomen in de Open Data Viewer.


Relevante links