Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Doel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert als hét statistische bureau van Nederland met betrouwbare statistische informatie en data inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijk debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. Het CBS heeft als autoriteit op het gebied van kwaliteitsbewaking van statistische analyses een adviserende rol in het monitoringsplan ten behoeve van de Kaderrichtlijn Marien (KRM).

De expertise die het CBS op het terrein van mariene-natuurdata inbrengt, ligt vooral op het gebied van:

  • de berekening en statistische toetsing van trends
  • het bepalen van de benodigde steekproefomvang van meetprogramma’s
  • het bepalen van de statistische power van meetprogramma’s
  • samenstellen van biodiversiteitsgraadmeters

Voor wie ?

In de rol van kwaliteitsborger wordt uiteindelijk door het CBS o.a. statistisch beoordeeld in hoeverre de gestelde doelen van KRM-meetprogramma’s haalbaar zijn in relatie tot de opzet van de betreffende meetprogramma’s.

Gerelateerde website

https://www.cbs.nl

Trefwoorden

Statistiek, meetprogramma's, indicatoren, power-analyses