Deltares

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd werken we aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij.

Doel

Onze missie is het ontwikkelen en toepasbaar maken van kennis op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur voor mens, milieu en maatschappij.

Voor wie?

Wij werken samen met overheden, ondernemingen en kennisinstellingen.

Trefwoorden

Onderzoek, Gespecialiseerd advies, Waterveiligheid, Ecosystemen, Milieukwaliteit, Water, Grondstoffen, Bouwen, Bouwen in de delta, Delta, Duurzame inrichting, Deltagebieden, Software, Deltares.