EMODNET

EMODNET is een initiatief van de Europese Commissie (DG Mare). Het bestaat verschillende uit projecten op het gebied van chemie, biologie, hydrografie, Seabed Habitats, fysica en binnenkort ook menselijke activiteiten. In de projecten worden monitoringsgegevens vanuit vele landen samengebracht en ontsloten. Er worden dataproducten gemaakt op het niveau van de regionale zeeën.

Doel

Het doel van EMODNET is om Europese monitoringsgegevens breed toegankelijk te maken om daarmee verdere ontwikkelingen (producten en diensten) te stimuleren. Tevens moet EMODNET een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Mariene  Strategie.
Nevendoelstelling is de harmonisatie van monitoringsdata en methodes voor inwinning en verwerking hiervan.

Voor wie?

Europese Commissie, Europees bedrijfsleven en publiek.

Trefwoorden

Dataportaal, Menselijke activiteiten, Fysica, Seabed Habitats, Hydrografie, Chemie, Biologie.