Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en daarmee samenhangende rechten. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid. Het Kadaster beheert en levert digitale kadastrale en topografische basiskaarten en beheert het referentiesysteem voor geografische plaatsbepaling.

Doel

Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen?

Voor wie?

Notariaat, overheid, bedrijfsleven, particulier, netbeheerders en grondroerders.

Trefwoorden

Kaarten, Kabels en leidingen, Gebouwen, Percelen en grenzen, Registraties en voorzieningen, Ruimtelijke ontwikkeling, Maatwerk- en adviesproducten, Vastgoedinformatie.