Koninklijke Marine/Dienst der Hydrografie

De belangrijkste taak van de Dienst der Hydrografie is het in kaart brengen van het continentaal plat en de wateren in het Caribisch deel van het koninkrijk, overeenkomstig internationale verdragen. Daarvoor verzamelt de Dienst meetgegevens over vaarwegen, zeebodem, wrakken en andere gevaren onder water. Met deze gegevens worden zeekaarten en andere nautische publicaties gemaakt. De Dienst verwerkt alle metingen in een databank die ook beschikbaar en toegankelijk is voor hergebruik binnen en buiten de overheid. Naast deze civiele taak heeft de Dienst ook een belangrijke hoofdtaak bij het ondersteunen van de Koninklijke Marine bij expeditionaire maritieme operaties.

Doel

De Dienst der Hydrografie wil voorzien in de informatiebehoefte van de SOLAS-scheepvaart volgens internationale verdragen. Daarnaast houdt de Dienst zoveel mogelijk rekening met de behoefte van de kleine professionele en recreatieve scheepvaart. Verder stimuleert de Dienst het hergebruik van de producten en databank voor allerlei andere doeleinden. Naast deze civiele taak heeft de Dienst ook een belangrijke hoofdtaak bij het ondersteunen van de Koninklijke Marine bij expeditionaire maritieme operaties.

Voor wie?

SOLAS-scheepvaart, Koninklijke Marine eenheden bij maritiem expeditionair optreden en kleine professionele en recreatieve scheepvaart.

Trefwoorden

1800-serie, Kaarten, Zeekaarten, Zeemansgidsen, Stroomatlassen, Berichten aan Zeevarenden (BaZ), Publicaties, Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine, Internationaal, Nautische cartografie, Hydrografie, Plaatsbepaling, Geodesie, Getijden, Maritieme grenzen