Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC)

De Nationale Oceanografische Data Commissie (NODC) is het nationale platform voor uitwisseling van oceanografische en mariene informatie en advies diensten op het gebied van oceanografisch en marien data management. De commissie is gebaseerd op een convenant tussen zes overheidsorganisaties en kennisinstituten, die oceanografische en mariene data verzamelen, beheren en gebruiken.

Doel

De NODC bevordert dat oceanografische en mariene gegevens zo effectief, efficiënt en volledig mogelijk voor een brede gebruikersgroep toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast wil de commissie juridische, organisatorische, technische en financiële drempels verlagen die gegevensuitwisseling belemmeren. Ook het vervullen van de platformrol voor informatie- en kennisuitwisseling over gegevensbeheer op marien en oceanografisch gebied binnen Nederland is een doelstelling.
De NDOC speelt speelt een actieve rol in internationale netwerken en ontwikkelingen op het gebied van oceanografische en mariene gegevens.

Voor wie?

De NODC richt zich op medewerkers van de deelnemende organisaties die gebruik maken van oceanografische en mariene gegevens. Daarnaast richt de NODC zich op alle professionele gebruikers van deze gegevens. De organisatie biedt een platform voor iedereen om toegang te krijgen tot de gegevens.

Trefwoorden

NODC, NODC-i infrastructuur, Monitoring, Oceanografisch datamanagement, Data, Deltares, Rijkswaterstaat Zee en Delta, TNO, IMARES Wageningen UR.