Rijkswaterstaat Zee en Delta

RWS (Rijkswaterstaat) Zee en Delta is coördinerend beheerder van de Noordzee en stemt met de andere beheerders van de Noordzee de uitvoering van de beheertaken af. Burgers, bedrijven, bestuurders kunnen voor Noordzee-aangelegenheden (ongeacht de verantwoordelijkheidsverdeling tussen departementen) bij RWS Zee en Delta terecht via het Noordzeeloket.

Doel

Rijkswaterstaat Zee en Delta, ressorterend onder het ministerie van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), zorgt voor een levende zee, met een gezonde zeebodem, goede vaarwegen en veiligheid voor de scheepvaart.

Voor wie?

Alle Noordzeegebruikers, initiatiefnemers, beleidsmakers en andere beheerders (nationaal en internationaal).

Trefwoorden

Nieuws, Noordzee, Noordzeebeleid, Noordzeeloket, Noordzeenieuws, Onderzoekinformatie, Regelgeving, Beheerplannen, Delta, Rijkswaterstaat Zee en Delta