Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

RWS (Rijkswaterstaat) WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) is de kaderstellende dienst van Rijkswaterstaat. De afdeling Data- en Informatiemanagement richt zich op het coördineren van de informatievoorziening van Rijkswaterstaat ten behoeve van de primaire processen. De afdeling stelt de informatiebehoefte en de informatiestrategie vast en coördineert de inwinning van gegevens. Verder verzorgt RWS WVL landelijke en internationale rapportages. Tevens worden kaders vastgesteld voor mariene monitoring en strategisch datamanagement.

Doel

Het zorgen voor een doelmatige informatievoorziening voor Rijkswaterstaat. Hierdoor is de juiste informatie beschikbaar voor de organisatie om haar rol als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te kunnen vervullen. Daarnaast verzorgt de organisatie rapportages in het kader van nationale en internationale verplichtingen en afspraken. Ook het verzorgen van de informatievoorziening aan andere belanghebbenden en het publiek behoort tot de taken

Voor wie?

Interne Rijkswaterstaat-organisatie, partners op het gebied van de informatievoorziening, kennisinstituten en het publiek.

Trefwoorden

Actuele waterdata, Informatie over RWS monitoringsprogramma


rijkswaterstaat

Website(s)