TNO – Geologische Dienst Nederland

De Geologische Dienst Nederland is het kennis- en informatiecentrum over de Nederlandse ondergrond. Het resultaat van een eeuw ondergrondonderzoek, opgeslagen in databases en ondergrondmodellen staat ter beschikking van bedrijven, overheden en particulieren om veilig havens en windparken aan te leggen, tunnels en gebouwen te construeren, te boren naar koolwaterstoffen of CO2 op te slaan.

Doelstelling

Het toepasbaar maken van geologische kennis door middel van krachtige databases, geografische informatiesystemen en 3D ondergrondmodellen en het voorbereiden van de invoering van de Basis Registratie Ondergrond.

Voor wie?

Als onderdeel van TNO richt de Geologische Dienst Nederland zich op alle eindgebruikers van ondergrondinformatie en –kennis die de prestatie en innovatie van de Nederlandse kenniseconomie in een mondiale context doen versnellen en verbeteren.

Trefwoorden

Ondergrond, Delfstoffen, Kaarten, Geothermische energie, Beschrijvingen, Modellen, Delfstoffeninformatiesysteem, Olie, Stratigrafische standaarden, Gas, Aardwarmte