WaLTER

Het project WaLTER -Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research- is een initiatief van een aantal organisaties en instituten voor het opzetten van een geïntegreerd meetnetwerk voor een gedegen, innovatieve en verbindende monitoring van het waddengebied. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds met aanvullende bijdragen vanuit de provincies Noord-Holland en Fryslân.

Doel

WaLTER heeft als doel bestaande onderzoeks- en meetprogramma’s efficiënter op elkaar te laten aansluiten en beschikbare waddendata op zowel ecologisch als socio-economisch gebied te ontsluiten via een dataportaal. Het project wordt medio 2015 afgesloten met een blauwdruk voor geïntegreerde monitoring van het waddengebied.

Voor wie?

Overheidsinstanties, terreinbeheerders, bedrijven en onderzoekers die een rol spelen in het waddengebied.

Trefwoorden

Data, Verbindend, Waddengebied, Inventarisatie, Resultaten, Themadossiers, Innovatief, Dataportaal, Socio-economie, Gedegen, Meetnetwerk, Ecologie, Enquêtes, Verbindend, Monitoring, WaLTER, Blauwdruk