Monitoringsagenda

De Monitoringsagenda geeft een algemeen overzicht van de chemische en biologische monitoring op de Noordzee.

De Monitoringsagenda van het Informatiehuis Marienis is voor iedereen toegankelijk. De agenda bevat de volgende informatie:

  • Overzicht van meetlocaties (positie, route of gebied) op een digitale kaart van de Noordzee.
  • Globaal overzicht van de meetnetten die actief zijn op deze locaties.
  • Informatie over de meetplanning waarmee de meetlocaties bemonsterd worden.
  • Een verwijzing waar aanvullende informatie over het betreffende meetnet is terug te vinden.

Geoviewer

De Geoviewer visualiseert de informatie. (Opent in een nieuw scherm).

Monitoringsagenda

Op de kaart van deze Geoviewer kunt u eenvoudig een object of gebied selecteren. Over dit gebied krijgt u dan meer informatie. Hiervoor gebruikt u de functies puntbevraging voor een object of rechthoeksbevraging voor een gebied.

Aan de linkerkant ziet u vervolgens een overzicht van de actieve meetnetten in het geselecteerde gebied. Door een meetnet te selecteren met de muis ziet u de informatie over dat meetnet. En de daaraan gekoppelde meetplanning. Bij de meeste meetnetten is ook een verwijzing naar een externe internetlocatie met aanvullende informatie.

Met de Toon Help functie rechtsboven in de Geoviewer kunt u een uitgebreide Online Help raadplegen. Die bevat alle functies die beschikbaar zijn in de Geoviewer.

De Monitoringsagenda is geen dataportaal, het is daarom niet mogelijk meetdata op te vragen.

Ontbrekende meetlocaties

Het kan zijn dat bepaalde meetpunten niet in de Monitoringsagenda staan. Zo ontbreekt nog de projectmatig uitgevoerde monitoring. Als u constateert dat er meetlocaties ontbreken wil het Informatiehuis Marien dit graag weten.

Aanvullingen kunt u doorgeven aan Serge Rotteveel, bereikbaar via 06 531 565 11.