Monitoringsagenda

Met de Monitoringsagenda biedt het Informatiehuis Marien een globaal overzicht aan van de chemische en biologische monitoring die op de Noordzee wordt uitgevoerd.

De Monitoringsagenda is voor iedereen toegankelijk en bevat de volgende informatie:

  • Overzicht van meetlocaties (positie, route of gebied) op een digitale kaart van de Noordzee.
  • Globaal overzicht van de meetnetten die actief zijn op deze locaties.
  • Informatie over de meetplanning waarmee de meetlocaties bemonsterd worden.
  • Een verwijzing waar aanvullende informatie over het betreffende meetnet is terug te vinden.

Geoviewer

De informatie wordt gevisualiseerd via de Geoviewer (opent in een nieuw scherm).

Monitoringsagenda

In deze Geoviewer kunt u eenvoudig een object of een gebied selecteren op de kaart waarover u meer informatie wilt hebben. Hiervoor gebruikt u de functies puntbevraging voor een object of rechthoeksbevraging voor een gebied.

Aan de linker kant wordt vervolgens een overzicht getoond van de meetnetten die actief zijn in het geselecteerde gebied. Door een meetnet te selecteren met de muis wordt informatie getoond over dat meetnet, de daaraan gekoppelde meetplanning en is er bij de meeste meetnetten ook een verwijzing beschikbaar naar een externe internetlocatie met aanvullende informatie.

Met de Toon Help functie rechtsboven in de Geoviewer kunt u een uitgebreide Online Help raadplegen met alle functies die beschikbaar zijn in de Geoviewer.

De Monitoringsagenda is geen dataportaal, het is daarom niet mogelijk meetdata op te vragen.

Ontbrekende meetlocaties

Het kan zijn dat bepaalde meetpunten nog niet in de Monitoringsagenda staan. Zo ontbreekt op dit moment nog de projectmatig uitgevoerde monitoring. Als u constateert dat er meetlocaties ontbreken wil het Informatiehuis Marien dit graag weten.

Aanvullingen kunt u doorgeven aan Serge Rotteveel, bereikbaar via 06-53156511.