Digitwin Noordzee

Kunnen we de ruimtelijke planning op de Noordzee inzichtelijk maken door data en techniek te combineren? Dat is de vraag die centraal staat in de use case Digitwin Noordzee.

Overzicht van energie activiteiten op de Noordzee zoals windmoleparken, gas- en olieleidingen en scheepvaartroutes

Onzichtbaar voor de mensen op het land maar het is extreem druk op de Noordzee. Er moeten windmolenparken komen. Er liggen zeer drukke scheepvaartroutes. De visserijsector wil kunnen vissen. Er is ruimte nodig voor internetkabels, olie en gasleidingen. En er is ook natuur die we in stand willen houden of herstellen.

Voor beleidsmakers en gebruikers een schier onoplosbare puzzel. De Digitwin Noordzee wil de ruimtelijke plannen voor de Noordzee en de effecten daarvan op de omgeving inzichtelijk te maken. Dat helpt met de besluitvorming rondom de Noordzee.

De digitwin bestaat uit 3 user tools: browser version, MSP challenge en VR prototype

Kaarten en modellen

De digitwin is opgebouwd uit kaarten/data en modellen. Die data zijn steeds als services afkomstig uit bronsystemen conform de FAIR principes van het IHM. (Informatiehuis Marien) Een deel van de kaarten waren ook al zichtbaar in de IHM open data viewer, maar een aantal niet. Enkele interessante nieuwe kaarten zijn nu toegevoegd aan de open data viewer onder mariene projecten - digitwin

Het IHM is partner in Digishape en levert de projectleider voor de Digitwin Noordzee.

Het IHM is van mening dat Digishape en in het bijzonder de use case digitwin een belangrijke bijdrage zal leveren aan begrip en goede besluitvorming op de Noordzee.