Geluid op de Noordzee

Het project Interreg VB NSR Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS) is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) opgezet. Het doel van dit project is om een kader te ontwikkelen voor een volledig operationeel monitoringprogramma voor omgevingsgeluid in de hele Noordzee. Rijkswaterstaat werkt met meerdere landen samen aan dit project. Met name voor de gevoelige zeedieren is het belangrijk om het omgevingsgeluid in de zee in kaart te brengen.

Er wordt een webapplicatie ontwikkeld om managers en beleidsmedewerkers te helpen bij de beoordeling van onderwatergeluid en maatregelen te ontwerpen en evalueren.
Geluid is overal onder water aanwezig en kan van natuurlijke bronnen (golven, wind en dieren) of van menselijke activiteiten (bv. scheepvaart en heien) afkomstig zijn. De internationale belangstelling voor onderwatergeluid richt zich op de negatieve gevolgen voor dieren die in de zee leven. Deze vraagstukken moeten internationaal aangepakt worden.  Het KRM eist ook de aanpak van deze vraagstukken.

Innovatieve combinatie

Jomopans gebruikt een innovatieve combinatie van numerieke modellering en zeemetingen om het continue geluid op de Noordzee in kaart te brengen. Hiermee kunnen beleidsmakers zien waar en hoeveel geluid het mariene milieu verstoort. Daarna kunnen effectieve maatregelen gezocht worden om de effecten te beperken.

Wilt U meer lezen? kijk dan op: