Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS)

Het programma Monitoring en Onderzoek Natuurversterking en Soortenbescherming (MONS) gaat dit jaar van start. Het bevat 141 onderzoeksvoorstellen en is onderdeel van het Noordzeeakkoord. Het heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. MONS zal inzicht geven in de veranderingen in het ecosysteem, habitats en soorten van de Noordzee als gevolg van de transities op het gebied van energie, voedselvoorziening en natuur, gecombineerd met factoren als klimaatverandering, verzuring en autonome veranderingen.

De kennis die in MONS gegenereerd wordt, is nodig voor het uitvoeren van de afspraken uit het Noordzeeakkoord. De resultaten van MONS faciliteren het NZO in het bespreken van kernafwegingen en het trekken van conclusies op het gebied van de interactie tussen energie, natuur, voedsel/visserij en zeevaart op de Noordzee.

IHM (Informatiehuis Marien) is gevraagd om het datamanagementbeheer van MONS te gaan verzorgen. We zijn nu bezig met het ontwerp van de data- en solution archtitectuur die nodig is voor het delen van data. Onze insteek hierbij is zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande richtlijnen, standaarden, principes en ICT bouwstenen. We werken hierbij nauw samen met WOZEP, RWS (Rijkswaterstaat) en LNV.

Ons doel hierbij is om binnen MONS geproduceerde data (en informatie) zo snel mogelijk te ontsluiten als Open Data volgens de FAIR principes. De data worden dynamisch uitgewisseld volgens verschillende semantische datastandaarden ('datatalen') om samenwerking binnen en buiten Nederland mogelijk te maken.


Projecten