Pilot ‘Aquacultuur Atlas- Zeewier’

De Pilot ‘Aquacultuur Atlas- Zeewier’ is een initiatief van Stichting Noordzeeboerderij en Deltares gesteund door het Informatiehuis Marien. Duurzame zeewierteelt op de Nederlandse Noordzee biedt een buitengewoon perspectief. Zeewier is een veelzijdig en voedzaam ‘gewas’, en geschikt als lokale bron voor voedsel en groene grondstoffen.

Als pilot is gekozen om als eerste te kijken naar een veelbelovende zeewiersoort namelijk suikerwier dat groeit in de wintermaanden. Met behulp van expertinterviews en data-analyses zijn relevante factoren voor kansrijke locaties in kaart gebracht zoals temperatuur, stroomsnelheid, aanwezigheid van voedingsstoffen, diepte en ruimtelijke planning.

In de open data viewer staan de kaarten die ontwikkeld zijn voor dit project. Mocht u vragen of opmerkingen hebben inzake de gegevens dan is het mogelijk om de gedetailleerde beschrijvingen te raadplegen en kunt u contact opnemen met info@noordzeeboerderij.nl.