Offshore Expertise Centrum

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven platforms bij windmolenparken op de Noordzee te voorzien van sensoren voor het inwinnen van een grote diversiteit aan gegevens. Deze sensoren dragen bij aan het monitoren van ons mariene ecosysteem en de maritieme veiligheid.

Rijkswaterstaat heeft de intentie als IV Serviceprovider op de Noordzee op te treden. Ook wil Rijkswaterstaat het onderzoek naar onder meer het mariene ecosysteem en de maritieme veiligheid op de Noordzee faciliteren. Hiervoor is het Offshore Expertise Centrum (OEC) opgericht.

MIVSP – Maritiem informatieVoorziening Service Punt - is een van de projecten van het OEC. Het project richt zich op de gefaseerde realisatie van de sensoren op de platforms bij windmolenparken. Medio 2019 wordt het eerste sensorplatform – bij Borsele Alpha – operationeel.

Het OEC voorziet een nog grotere diversiteit aan sensoren op nieuw te plaatsen platforms. Dit is nodig om de IV dienstverlening op de Noordzee verder te faciliteren.

Het eerste platform is voorzien van sensoren voor data voor een drietal thema's:

  1. Ecologische data zoals vogelradar en vleermuisdetectie
  2. Monitoring van scheepvaart zoals Automatische Identificatie System (AIS) en Navigatie radar
  3. Hydrologische en meteorologische informatie zoals wind, temperatuur, wolkhoogte detectie en zichtbereik

Voor meer informatie kunt u terecht op het Noordzeeloket: Maritiem Informatievoorziening Service Punt.