Windmolenpark Egmond aan Zee

Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is het eerste offshore windpark dat in de Noordzee voor de Nederlandse kust is gebouwd. Het park bestaat uit 36 windmolens met ieder een vermogen van 3 MW. De locatie van het park ligt 10 tot 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Het is een demonstratiepark: De hier ontwikkelde kennis en opgedane ervaring is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van windenergie op zee. Hierbij gaat het om techniek, ecologie, economische en maatschappelijke haalbaarheid.

Wind-op-Zee-Prinses-Amalia-Windpark

NoordzeeWind, een consortium van Nuon en Shell en eigenaar van OWEZ, won de tender voor OWEZ in combinatie met het zogenoemde MEP-NSW onderzoeksprogramma, een onderzoeksprogramma opgezet door de Rijksoverheid in 2006. Hierin staan leerdoelen voor de ontwikkeling van wind op zee. Het MEP-NSW heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de leerdoelen van offshore windenergie.

In het monitoring- en evaluatieprogramma staan de volgende ecologische vraagstukken centraal:
  • Vogels: vliegpatronen, aanwezigheid, intensiteit, seizoen, dag/nacht in verband met inschatting aanvaringsrisico’s.
  • Vogels: verstoring leef-/foerageergebied.
  • Vogels: barrièrewerking.
  • De invloed van onderwatergeluid op vissen en zeezoogdieren.
  • De variatie en dichtheden van het onderwaterleven en het functioneren als refugium.

De belangrijkste eindrapporten zijn hieronder beschikbaar. De basisdata die gebruikt zijn voor deze rapporten zijn te vinden in de viewer.