CoP bijeenkomst Contouren Voedselvisie & Projectconsortia

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Afzender
Community of Practice (CoP) Noordzee
Locatie
De Pier Scheveningen
Omschrijving

Community of Practice (CoP) Noordzee organiseert de bijeenkomst ‘Contouren Voedselvisie & projectconsortia’. In de ochtend staat centraal de contouren voor de Visie op Voedsel uit zee.

In de ochtend staat centraal de contouren voor de Visie op Voedsel uit zee. Daarvoor hebben we in de afgelopen tijd een aantal bijeenkomsten georganiseerd met o.a. het Visserij Innovatie Netwerk en de CoP Noordzee. Ook is in februari de startnotitie met de Tweede Kamer gedeeld. Met alle inbreng is de afgelopen maanden gewerkt aan de concretisering van de visie voor de in de startnotitie genoemde thema’s. In deze CoP bijeenkomst is er nog gelegenheid voor reflecties op de voorgestelde lijnen, voordat de minister de visie na de zomer zal vaststellen en aan de Tweede Kamer zal sturen. Aan bod komen o.a. het belang van voedselwinning uit zee, de ruimte binnen de draagkracht van het ecosysteem en kansen voor samenwerking en nieuw ondernemerschap richting 2050.


Aan de slag met projectconsortia

Het middagprogramma is er op gericht om samen aan de slag te gaan met de transities op de Noordzee. Nieuw hierbij is dat we partijen actief bij elkaar brengen. Er is een groot aantal openstellingen waaraan we een impuls willen geven. Zoals voor de Landbouw, Water, Voedsel Call (Regelingen), Horizon Europe Programma, EMFAF, etc. Maar samenwerking kan natuurlijk ook los hiervan.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden via de website van het CoP.

Aanmelden

Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden tot en met uiterlijk 9 juni. U ontvangt dan een bevestigingsmail met praktische informatie.