Projecten

Het project Informatiehuis Marien benut de projecten Shortlist Ecologische Monitoring Wind op Zee en Zandmotor als pilotprojecten. Op basis hiervan kan in kaart worden gebracht hoe beschikbare en gevalideerde Noordzeedata en -informatie mogelijkerwijs ontsloten kan worden. Het experimenteren met de resultaten van deze projecten zal uitmonden in een advies over het tijdelijk en toekomstig databeheer van het Informatiehuis Marien.

Wind-op-Zee-Prinses-Amalia-Windpark