carrousel_kust_concept_met_logo

Informatiehuis Marien (IHM (Informatiehuis Marien)) maakt via deze website mariene data, informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee toegankelijk voor belangstellenden, professionals en overheden.  IHM is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Defensie (Koninklijke Marine Dienst der Hydrografie).


Nieuwsoverzicht